Infobox

10. edycja Nagrody im. Bernharda Remmersa 2018

Zachowanie dóbr kultury architektonicznej wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej i produktów wykonanych dzięki zaawansowanej technologii, ale również sprzyjającego społecznego oddźwięku.

Zgodnie z zasadami sztuki konserwacji podczas prac stawiać należy najwyższe wymagania wszystkim stronom zaangażowanym w zadanie – i to właśnie honoruje Nagroda im. Bernharda Remmersa.

Nagroda wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków i jest przyznawana co dwa lata, w ramach odbywających się w Centrum Kongresowym w Lipsku Targów Denkmal. W tym roku zostanie ona wręczona już po raz dziesiąty. Po raz kolejny jury złożone z ekspertów zostało upoważnione przez Akademię im. Bernharda Remmersa do zorganizowania konkursu i oceny licznych projektów konserwatorskich.

Nagroda im. Bernharda Remmersa, nazwana od imienia założyciela naszej firmy, honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków.  W tym roku zostanie ona przyznana już po raz dziesiąty, podczas  uroczystości w ramach odbywających się w Centrum Kongresowym w Lipsku targów "Denkmal" (8 listopada 2018 roku, w godzinach 13:00-15:00).

W kategorii "krajowej" jury uhonorowało wybitną współpracę specjalistów w przywracaniu jednolitego, całościowego wizerunku nieruchomości "Essen III KG (Deutsche Bank)" w Essen, w Niemczech. 

W kategorii "międzynarodowej" natomiast nagrodzony zostanie New Holland - kompleks budynków o bogatej historii. Projekt ten zrealizowano w rosyjskiej stolicy kultury Petersburgu, a nagroda jest wyrazem uznania dla niezwykłego zaangażowania inwestora, ścisłej współpracy wszystkich uczestników projektu oraz wykonania klasycznych prac konserwatorskich.

Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem "Pomniki historii". Odbędzie się ona w piątek 9 listopada 2018 roku w godzinach od 9:30 do 13:30. 

 Podczas sympozjum przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat nagrodzonych projektów. Eksperci i konserwatorzy spotkają się tutaj również w celu wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie ochrony zabytków.

Serdecznie zapraszamy na oba wydarzenia.

Poznaj nagrodzone obiekty

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.remmers.pl