Referencje

Centrum Spotkania Kultur i Filharmonia Lubelska
Lokalizacja: Lublin
Kategoria(-e): Obiekt użyteczności publicznej
Zastosowane produkty/systemy Remmers Epoxy BS 2000, Epoxy BS 3000, Crete TF, Betofix R4, Multispachtel
Wykonane prace: Wykonanie posadzek epoksydowych w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach podscenia
Opis obiektu:

Historia Centrum Spotkania Kultur sięga roku 1974, kiedy w Lublinie rozpoczęto budowę teatru i filharmonii, mających mieścić się w pokaźnym obiekcie zajmującym docelowo trzy sale widowiskowe o łącznej liczbie około 2300 miejsc. Początkowy plan zakładał po wstanie niewielkiego teatru, ale w nowoczesnym – jak na czasy PRL – stylu. Jednak wskutek decyzji p rzez PZPR oraz warszawskich planistów zdecydowano się na budowę zdecydowanie większego gmachu. Projektantem został Stanisław Bieńkuński. Decyzję o budowie wł adze podjęły w 1972 roku, a budowa ruszyła właśnie w 1974 roku.

Wykonawca: Lumines
Inwestor: Urząd Miasta Lublin
Realizacja: lata : 2013/2015

Kubatura nowego teatru przekroczyła 10 tysięcy metrów kwadratowych. Miało tam powstać centrum telewizyjno - teatralne, opera i pomieszczenia dla instytucji kulturalnych. Budowę jednak szybko przerwano i dlatego budynek otrzymał nazwę „Teatru w Budowie”. Przez wiele lat budynek stał ni e- dokończony. Miasto nie otrzymało odpowiednich dotacji finansowych i w latach 80. oraz 90. środki z b u- dżetu państwa wykorzystywane były w większości na utrzymywanie i zabezpieczanie realizowanego obie k- tu. Na przełomie października i list opada 2012 przystąpiono do rozbiórki części nieużytkowej gmachu, c e- lem budowy w jej miejsce Centrum Spotkania Kultur. Koniec budowy zaplanowano na 2015 rok. CSK uzn a- no za priorytetową inwestycją kulturalną w Lublinie. W tej instytucji kultury pozostaną sal e Teatru M u- zycznego i Filharmonii Lubelskiej, ale powstanie także nowa sala teatralna na 1000 miejsc. Po nadto w gmachu znajdą się sale seminaryjne, konferencyjne, galeria sztuki, multimedialna biblioteka, sale kl u- bowe oraz restauracje. Na dachu mają być zi elone ogrody. 

  • Pobierz referencje