Top produkt

Kiesol C

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

Obszary stosowania

  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa
  • Niskociśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%

Właściwości

  • Działa hydrofobizująco
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Zawartość substancji czynnej 80%
  • Bardzo dobrze penetruje podłoże
  • Wysoka wydajność
  • Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej
  • Instrukcja techniczna
  • Karta charakterystyki