Top produkt

BIT K2

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

Obszary zastosowań

 • Hydroizolacja na powierzchniach stykających się z gruntem dla przypadków obciążenia wodą wg DIN 18195-4, 5, 6
 • Klej do montażu izolacji termicznej na ścianach piwnic
 • Materiał jest dopuszczony do stosowania w strefie III ochrony wód gruntowych


Właściwości

 • Elastyczny
 • Rozciągliwy
 • Mostkuje rysy
 • Wysoka zawartość ciał stałych
 • Niewielki ciężar powierzchniowy
 • Aprobata Techniczna ITB AT 15-6655/2005


Zużycie
ok. 4-5 l/m² zależnie od przypadku obciążenia • Instrukcja techniczna
 • Karta charakterystyki